Asylrätt i Göteborg

Många av oss har hört talas om asylrätt. Man förknippar asylrätt med om flyktingar från andra länder har rätt att stanna. Det är visserligen en del av sanningen men inte hela. Asylrätt kan en person söka som vill ha uppehållstillstånd. Det prövas av migrationsverket som bestämmer om det finns en god grund till det. 

Personen i fråga kan, om den önskar, välja en advokat som kan hjälpa till med ansökan. Staten betalar kostnaden så det är inte något som den asylsökande behöver oroa sig för.

 

Hur går det till

Den person som önskar uppehållstillstånd lämnar in en ansökan till migrationsverket. De utreder om det finns ett skyddsbehov som ligger till grund för ansökan. Det händer även att personen inte har något skyddsbehov men har en släkting boende i landet och därför vill komma till Sverige och bo. Men det kan även handla om att man vill komma till Sverige för att arbeta. Det vill säga, personen önskar ett arbetstillstånd.

För att man ska kunna ansöka om asyl ska man befinna sig i ett annat land när ansökan lämnas in. Det finns givetvis undantag i vissa fall. Om ansökan avslås finns det möjlighet att överklaga. Då får man först vända sig till migrationsdomstolen och om ansökan avslås där vidare till migrationsöverdomstolen. 

 

 

Att anlita en advokat

Lagar och regler är inte det lättaste. Kommer man dessutom från ett annat land kan det vara riktigt besvärligt att förstå turerna. Att anlita en advokat är till stor hjälp och kostar som sagt inte den som ansöker något. Advokaten kan föra din talan.

Att ha en person vid sin sida som kan rättsväsendet kan vara en trygghet i sig. Någon att vända sig till när man behöver få något förklarat.Behöver man ha hjälp med Asylrätt i Göteborg får kan man hitta information lätt via internet. Etablera kontakt och börja resan.