Var noga med skolvalet

Alla barn har rätt till en god undervisning och bra skola. I Sverige har man även rätt att själv välja vilken skola man vill gå på. Det är inte alltid så lätt att veta vilken skola som är bra och som uppfyller de specifika önskemål och krav som ett barn eller ungdom kan tänkas ha.

Det fria skolvalet har gjort att konkurrensen har ökat mellan skolorna och gjort att flera av dem profilerar sig på olika sätt. Något alla skolor har gemensamt är att de måste hjälpa varje elev att nå så långt som möjligt i utveckling och kunskap.

 

Kommunal eller fristående skola

Som elev har man rätt att välja skola i den kommun som man bor i men det finns undantag där man även kan få tillstånd att gå på kommunal skola i en annan kommun. Det finns olika faktorer som avgör vilken skola man tilldelas en plats hos, såsom närhetsprincipen och hur nära man bor skolan.

Ibland finns det inte plats för alla elever som vill gå på skolan och då kan det hända att man i stället tilldelas en plats på en annan skola. Man kan även välja att gå i en fristående skola och då har man även rätt att söka sig till andra kommuner. 

 

 

Skolor med särskild pedagogik

De fristående skolorna har ofta speciella profiler eller undervisar efter en särskild pedagogik. Några exempel på pedagogik är Montessori, Waldorf, Freire eller som på en skola i malmö som använder sig av Friluftsfrämjandets pedagogik Ur och Skur. 

All pedagogik måste leva upp till läroplanens mål. Innan man väljer skola är det viktigt att ta reda på så mycket som möjligt om den och gärna också besöka den då det ordnas öppet hus. Då har man möjlighet att titta på lokalerna och prata med lärare och rektor och ställa massor av frågor.