Psykolog – Dela dina känslor med någon kunnig

Det finns många situationer i livet när man kan känna att man behöver prata med någon. Ibland vill man vända sig till någon utomstående och kunnig när problemen känns för tunga eller personliga för att man ska vilja dela dem med familj eller vänner. Då kan det vara en bra idé att gå till en psykolog. 

 

Psykologer kan hjälpa dig med allt möjligt

Det finns fortfarande en del fördomar kring att besöka en psykolog. En del tänker att man måste vara mycket deprimerad eller psykiskt sjuk för att ha ett behov av samtal med psykolog, men det stämmer inte. Att få hjälp av någon professionell och kunnig för att reda ut problem och inre konflikter eller funderingar om livet är helt normalt. Många upplever att de har det lättare att hantera svåra situationer som kan uppstå i livet efter att de gått hos en psykolog och fått lära sig hur de ska handskas med såna situationer. 

Det finns flera olika terapiformer. I Sverige är psykoterapi det vanligaste. Psykoterapi bygger på att patient och psykolog tillsammans jobbar mot ett mål man hoppas uppnå med behandlingen, som man tillsammans formulerat i början av behandlingen. Det finns olika sätt som man kan uppnå målet på. Kognitiv beteendeterapi är vanligt. Kognitiv beteendeterapi bygger på att man ska lära sig att möta sina rädslor och det som orsakar en ångest eller oro. Det görs stegvis. Vilken terapiform som passar en själv bäst är högst individuellt. 

Att hitta en psykolog

Att hitta en psykolog att gå till och anförtro sig åt kan vara ett svårt uppdrag. Alla vårdcentraler har en psykolog anställd, men väntetiden är ofta väldigt lång. Det finns även privata psykologer att vända sig till. Om du är på jakt efter en psykoterapeut i Malmö är kanske psykolog Gardar Viborg för dig. Han är legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut. Han erbjuder psykoterapi i centrala Malmö och verksamheten bygger på evidensbaserade behandlingsmetoder.

Comments are closed.