Kontering: Vad är det?

08 augusti 2022 Camilla Holmgren

editorial

Kontering är en mycket viktig del av affärsverksamheten. Det är processen att registrera och hålla reda på ekonomiska transaktioner. Utan kontering skulle det vara mycket svårt att hålla reda på företagets ekonomi. Det finns många olika typer av bokföring, men den vanligaste är kontering.

Kontering, vad är det?

Kontering är en form av bokföring där finansiella transaktioner registreras i kronologisk ordning. Detta innebär att kontering är mycket viktigt för att hålla reda på företagets ekonomi. Kontering är också mycket viktigt för skatteändamål.

Kontering är processen att registrera, klassificera och sammanfatta finansiella transaktioner för att tillhandahålla information som är användbar för att fatta affärsbeslut. Syftet med redovisning är att tillhandahålla finansiell information som kan användas för att fatta beslut om hur resurser ska fördelas. Redovisning är också ett sätt att kommunicera finansiell information till personer utanför organisationen, t.ex. aktieägare och fordringsägare.

kontering

Två typer av kontering

Det finns två huvudtyper av kontering: finansiell redovisning och managementredovisning. Finansiell redovisning är inriktad på att upprätta bokslut, som används av utomstående för att fatta beslut om att investera i eller låna ut pengar till ett företag. Förvaltningsredovisning är inriktad på att tillhandahålla information till chefer som används internt för beslutsfattande.

De tre viktigaste finansiella rapporterna är balansräkningen, resultaträkningen och kassaflödesanalysen. Balansräkningen visar ett företags tillgångar, skulder och eget kapital vid en viss tidpunkt. Resultaträkningen visar ett företags intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Kassaflödesanalysen visar hur mycket pengar ett företag har genererat eller använt under en viss tidsperiod.

Det finns fyra huvudtyper av bokföring: huvudbok, fordringar, skulder och löner. Huvudboken är ett register över alla finansiella transaktioner som äger rum inom en organisation. Kundfordringar är en förteckning över de pengar som kunderna är skyldiga organisationen. Skulder är en förteckning över de pengar som organisationen är skyldig leverantörer. Löner är uppgifter om löner som betalas ut till anställda.

Låter det krångligt med kontering? Låt konteramindre hjälpa dig hantera din företagsekonomi på ett snabbare och smidigare sätt.

Fler nyheter