Fuktisolering som håller fukten borta från huskonstruktionen

18 juli 2022 Cecilia Olsson

editorial

Det är dessvärre inte ovanligt att fukt kan tränga in i husgrunden och orsaka problem som kan sprida sig uppåt i konstruktionen. Det är därför väldigt viktigt att se till så att dräneringen runt huset fungerar som den ska. Om regnvatten och fukt inte leds bort från husgrunden så tränger det sig så småningom in i konstruktionen. Ett vanligt sätt att hålla fukten borta och samtidigt isolera en eventuell källare är genom att klä in grunden med fuktisolering. TEFOND® är en typ av fuktisolering som säkrar snabb och effektiv avrinning av husets ytterväggar.

Hur fungerar fuktisoleringen?

Fuktisolering fungerar så att man gräver upp runt huset och sedan klär in muren med fuktisolering, exempelvis TEFOND®. Detta kan med fördel göras i samband med avloppsarbete eller något annat jobb som kräver att grunden grävs upp. När TEFOND® sedan sitter runt husgrunden så kommer den hålla fukt och väta borta. Dess knoppstruktur gör även att det bildas små luftfickor om det monterats med knopparna in mot ytterväggen, vilket ökar isoleringen, något som är bra speciellt om man har en källare i huset.

Fuktisolering

Ytterligare fördelar med fuktisoleringssystemet

TEFOND®-systemet är tack vare sitt speciella polyetylenmaterialt (HDPE) dessutom motståndskraftigt mot kemikalier i jorden. Det gör att eventuella skadliga kemikalier inte kan tränga in i husets konstruktion och försämra inomhusmiljön. Sist men inte minst så kan fuktisoleringen även skydda mot att rötter från större, närliggande träd tränger sig in i grunden eftersom plasttypen är så pass stark. 

Enkelt att montera och 30-års garanti

Hos e-plast.se går det att beställa TEFOND® fuktisolering till sitt hus. Det är ett system som inte är speciellt svårt att montera och det levereras smidigt i rullar. Vid köp erbjuds även 30 års garanti på TEFOND®-fuktisoleringsmembran. Så det finns ingen anledning att vänta, fuktisolera huset och sov lugnare under regniga nätter. 

Fler nyheter