Hundbur för säkerhets skull

Man utgår ju från att allt skall fungera och det inte ska bli några olyckor när man är ute och kör. Ändå använder man säkerhetsbälte och har bilförsäkring. Men många … Continue Reading →