Att göra trädbesiktning i Lund

30 november 2021 william eriksson

editorial

Träd kan bli väldigt gamla, en björk kan bli upp till 300 år, även om man inom skogsbruket bruka fälla den när den är mellan 60 till 80 år gammal. Ekar vet man ju kan bli ända upp till 1000 år och då hinner de verkligen se hur omgivningarna förändras omkring dem.

Men björkar och ekar blir inte bara gamla, de blir också väldigt stora och tunga. Björken kan bli upp till 25 meter hög och väger runt ett ton. Det blir starka krafter som sätts i rörelse när ett så stort träd faller och det kan orsaka väldigt mycket skada om det sker under exempelvis en storm.

Träd som faller är ofta sjuka, de har börjat ruttna inuti och orkar därför inte stå emot längre. För att förebygga att stora träd faller så kan man undersöka hur de mår. Då kan man kontakta https://www.aliasarborist.se/traedbesiktning/traedbesiktning-lund. De kommer ut på plats för att undersöka trädet och börjar med en okulär besiktning.

image

När man arbetar med trädbesiktning i Lund ser man om ett träd är friskt

Redan genom att titta på trädet kan man avgöra om där finns problem. Har det börjat ruttna inuti är det risk att det faller och då får man ta ställning till om trädet ska tas ner eller ej. Gamla träd som står fritt fyller viktiga funktioner för insekter och och fåglar som övervintrar i stammen eller hittar sin föda där. 

Om trädet står nära ett hus eller i bebyggelse måste man oftast ta ner det, eftersom det utgör en stor fara av fallrisken. Ett stort träd krossar lätt en bil om den hamnar under. Behöver man hjälp att ta ner trädet så kan man få råd om hur det ska göras. Det behövs yrkeskunskap för att ta ner stora träd och det måste göras under ansvar. 

Fler nyheter